• pagetitle pagetitle pagetitle

Facturatie en tarieven

Onze behandelaars en assistentes willen graag zo veel mogelijk tijd kunnen besteden aan het verlenen van goede mondzorg. Daarom hebben wij de facturatie van onze behandelingen uitbesteed aan Infomedics. Zij versturen en innen namens ons de rekeningen.
Ook verzorgen zij de declaratie bij uw zorgverzekeraar indien u een tandartsverzekering hebt. 
Mocht u toch uw factuur rechtstreeks aan ons willen betalen of bent u een bezoeker tijdens de waarnemingsdienst, dan kunt u bij ons pinnen. 

Als u vragen over uw tandartsrekening hebt, kun u contact opnemen met Infomedics via www.infomedics.nl

Tarieven

De tandartstarieven zijn landelijk overal hetzelfde. Jaarlijks worden deze vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Op de website allesoverhetgebit.nl of via deze link kunt u deze tarieven raadplegen.  

Indien u meer informatie hierover wilt lezen, verwijzen wij u naar de website mondzorgkosten.nl. Dit is een onafhankelijke website die wordt beheerd door de beroepsorganisatie van Nederlandse tandartsen, de KNMT. 

Wanneer behandelingen naar verwachting duurder dan € 250,- zullen zijn, wordt er voorafgaand een begroting door ons opgemaakt die u ter goedkeuring wordt aangeboden. 

Soms komt het voor dat patiënten zonder bericht hun afspraak verzuimen. Wij hebben dan wel tijd voor u gereserveerd die we niet aan een andere patiënt kunnen besteden. Om die reden zult u hiervoor een factuur ontvangen. Het factuurbedrag is afhankelijk van het soort behandeling en/of de lengte van de afspraak die voor u gepland stond.
Het regelmatig niet nakomen van afspraken kan voor ons een reden zijn om u uit te schrijven.

Tarieven tandtechniek

Onderstaand vindt u een overzicht van het meest voorkomende techniekwerk. De tarieven van het techniekwerk zijn indicatief. Ieder gebit en daarbij iedere behandeling is uniek. Daarom kunnen aan vermelde prijzen geen rechten worden ontleend. Tijdens de behandeling kunnen er situaties ontstaan waardoor de techniekkosten van het individueel vervaardigde werkstuk kan afwijken.

Kroon

Tizian zirkonium kroon: Porselein opgebakken € 222,00
Tizian zirkonium brug per deel: Porselein opgebakken € 248,00
Tizian zirkonium impl. kroon gecementeerd Offerte
Tizian zirkonium impl. kroon verschroefd Offerte
Schoorsteenlepel t.b.v. implantaat € 52,00
Etsbrug Metaal/Porselein (NEM) € 305,00

Frame

Frame 1-4 elementen, geen lepel € 455,00
Frame 5-13 elementen, geen lepel  € 501,00
Individuele lepel voor frame €   42,50
Individuele lepel voor frame € 509,00
Frame 5-13 elementen met lepel € 560,00

Prothesewerk

Volledige prothese bovenkaak + onderkaak € 654,00
Volledige prothese boven- of onderkaak  € 330,00
Volledige prothese op implantaat + gefreesde steg Offerte
Volledige prothese boven- of onderkaak immediaat € 318,00
Volledige prothese bovenkaak + onderkaak immediaat  € 600,00
Immediaat per element (maximaal 6 berekend) €     6,39
Noodplaatje 1 element € 142,00
Partiële prothese 1-4 elementen inclusief lepel  € 233,00
Partiële prothese 5-13 elementen inclusief lepel  € 302,00
Individuele lepel  €   39,00

Diversen

CAD/CAM: Repositie/Opbeet relax Splint € 155,00
Drumschiene zacht €   60,00
Surgical guide/boorschabloom  €   95,00
Bleek lepel  €   60,00
Playsafe gebitsbeschermer: blank, kleur of meerkleurig vanaf €   80,00

Reparatie

Rebase  € 105,00
Breuk €   60,00
Vastzetten element €   49,00
Vernieuwen element ± €   55,00

Deze website gebruikt (technische) cookies om ervoor te zorgen dat u de beste mogelijke ervaring krijgt op onze website.